Rugăciuni pentru îndepărtare de farmece

Multă lume nu crede în farmece,dar crede în Harry Potter ! Dacă există,dacă sunt persoane care se ocupă cu farmecele,atunci e sigur că este nevoie și de...

Rugăciuni pentru îndepărtare de farmece

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte ! Doamne, ca să-mi ajuți mie, grăbește. Să se rușineze și să rămână înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele.
Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui. Și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pre Dânsul.
Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topește ceara de fața focului, așa să piară vrăjmașii și diavolii de la fața lui Dumnezeu și de la fața celor ce-L iubesc pre El și se înseamnă cu semnul Sfintei Cruci.
Apoi :

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Carele Te-ai pogorît din cer ca să slobozești pre om de înșelaciunea diavolului și muncirea lui și ca să strici toate facerile lui de rău cele drăcești, Ție ne rugăm noi nevrednicii: Cauta cu milostivire spre casa aceasta și spre noi, robii Tăi. Și de supărările cele rele ale viclenilor oameni, ale otrăvitorilor, și descântătorilor, ale fermecătorilor și ale fermecătoarelor și a viclenilor diavoli, mântuiește-ne pre noi cei bântuiți și înviforați. Că toate sunt Ție cu putință și cu iubirea Ta de oameni toate acestea a le risipi și întru nimica a le întoarce. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Carele ne miluiești și ne mântuiești și Ție mărire înălțăm și Părintelui Tău celui fără de început și Prea sfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,acum și pururea și în vecii vecilor.Amin.

0 comentarii:Trimiteți un comentariu